Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin vertailukelpoinen henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 872, jossa oli kasvua 113 henkilöä eli 14,9 prosenttia verrattuna tilikauden 2015 loppuun (31.12.2015: 759 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä tilikaudella oli 810, jossa oli kasvua 57 henkilöä eli 7,6 prosenttia verrattuna tilikauden 2015 keskiarvoon (2015: 753).

1.7. voimaan astuneen Igence-kaupan myötä Digian palvelukseen siirtyi 24 henkilöä. Digian ja Qt:n jakautumisen yhteydessä Qt:lle siirtyi 213 henkilöä Digialta.

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

  31.12.2016 31.12.2015 Muutos, työntekijää 
Helsinki 550 481 69
Jyväskylä 133 118 15
Tampere 123 104 19
Oulu 6 10 -4
Rauma 33 35 -2
Vaasa 12 -  12
Turku 5 - 5
Tukholma 10 11 -1
Yhteensä 872 759 113

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2016 hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Martti Ala-Härkönen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin.


Digian toimitusjohtajana toimi Timo Levoranta 1.5.2016 alkaen ja ylimpään johtoon kuuluivat 31.12.2016:

  • Samuli Aho, liiketoimintajohtaja 1.5.2016 alkaen
  • Tommi Flink, liiketoimintajohtaja 1.5.2016 alkaen
  • Tuula Haataja, talous- ja rahoitusjohtaja 19.8.2013 alkaen
  • Juhana Juppo, CTO, 19.9.2016 alkaen
  • Mika Kervinen, lakiasianjohtaja 1.5.2016 alkaen
  • Tom Puusola, liiketoimintajohtaja 1.1.2012 alkaen
  • Marko Saarinen, liiketoimintajohtaja 1.7.2016 alkaen
  • Erkki Talvela, kaupallinen johtaja 1.5.2016 alkaen
  • Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja 1.5.2016 alkaen

Lisätietoa Digian ylimmästä johdosta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto.

Digian tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen.