Avainluvut

Hallituksen toimintakertomus

Avainluvut

Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n jakautuminen tuli voimaan 1.5.2016. Tämän seurauksena tässä tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa raportoidaan Digia Oyj:n liiketoiminta eli entinen Kotimaa-liiketoiminta. Qt Groupin liiketoiminta raportoidaan lopetettuina toimintoina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpidon erotus.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

  2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 86 463 80 946 97 433 99 740 100 448
Liikevoitto 5 419 5 854 4 310 -2 822 6 884
Liikevoitto % liikevaihdosta 6 % 7 % 4 % -3 % 7 %
Oman pääoman tuotto % 11 % 14 % 8 % -10 % 10 %
Omavaraisuusaste % 50 % 54 % 51 % 50 % 53 %
Nettovelkaantumisaste % 36 % 17 % 30 % 29 % 28 %

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin viiden vuoden tunnuslukuja sekä tunnuslukujen laskentakaavat (liitetiedot 28 ja 30). Vertailuluvut 2012–2014 pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut.