Tilintarkastajat

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digialla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen 2015 alkaen.

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot vuonna 2016

1 000 euroa 2016
Tilintarkastus 95
Muut lakisääteiset toimeksiannot     -
Veroneuvonta -
Muut palvelut 108
Yhteensä 203