Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Digia noudattaa NASDAQ Helsingin kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Sisäpiiriasioista vastaa Digian lakiasioista vastaava johtaja. Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014) astui voimaan 3.7.2016, jonka jälkeen sisäpiirihallintoa uudistettiin vastaamaan asetuksen määräyksiä.

Sisäpiiriläiset

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulon jälkeen Digian sisäpiiriläiset jaetaan

  1. pysyviin sisäpiiriläisiin johon kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsenet;
  2. hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin, johon kuuluvat henkilöt jotka asemansa tai tehtäviensä takia saavat sisäpiiritietoa ao. hankkeeseen liittyen; ja 
  3. luettelo henkilöistä jotka saavat taloudellista tietoa.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Digian johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki Digian rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimensa Digialle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvolliset johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat Digian hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Digian julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien omaan lukuunsa tekemät liiketoimet pörssitiedotteen. Julkistaminen tehdään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta. Lisäksi Digia säilyttää ao. tiedot yhtiön verkkosivuilla.

Suljettu ikkuna

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla projektin voimassaoloaikana.


Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Digia Oyj:llä on käytössä ilmoituskanava epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittamiseen (nk. whistle blowing). Tämän ilmoituskanavan tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan noudattamista yhtiön päivittäisessä toiminnassa sekä ehkäistä ja havaita väärinkäytöksiä.

Ilmoituskanavaa voi käyttää markkinoiden väärinkäytöstä, toimintaperiaatteiden, säännösten ja määräysten rikkomisesta sekä niiden epäilystä ilmoittamiseen.

Digian intranetissä olevalla lomakkeella on mahdollisuus tehdä ilmoitus nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle.

Kaikki annetut ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti henkilötietolain vaatimuksia noudattaen, niin ilmoittajan kuin epäillyn henkilön osalta.