Johtoryhmä

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on tukea toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimisuhteeseensa liittyvistä ehdoista.

Toimitusjohtaja on Digian johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuului kymmenen henkilöä. Kerran viikossa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa, strategian toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Se laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.

Johtoryhmän jäsenet vuonna 2016

Nimi Syntymävuosi Koulutus Vastuualue Omistukset 31.12.2016* Jäsenyys alkanut
Timo Levoranta 1965 DI, KTK Toimitusjohtaja 70 2016
Tuula Haataja 1964 KTM Talous- ja rahoitusjohtaja 30 698 2013
Mika Kervinen 1968 OTK, VT Lakiasiainjohtaja 0 2016
Erkki Talvela 1953 Ekonomi

Kaupallinen johtaja,

Myynti, markkinointi ja viestintä

0 2016
Samuli Aho 1968 Datanomi

Liiketoimintajohtaja,

Asiakaskohtaiset ratkaisut

1 000 2016
Tommi Flink 1975 FM (Tietotekniikka)

Liiketoimintajohtaja,

Finanssialan ratkaisut ja palvelut

7 213 2016
Tom Puusola 1967 Tekn. yo.

Liiketoimintajohtaja,

Yhteiset palvelut

15 606 2012
Teemu Virtanen 1978 LuK

Liiketoimintajohtaja,

Integraatio ja tiedon

hyödyntäminen

0 2016
Marko Saarinen 1969 MBA

Liiketoimintajohtaja,

Digitaaliset palvelut

0 2016
Juhana Juppo 1971 FM (Tietojenkäsittely) CTO, Teknologiat 0 2016
Juha Varelius 1963 KTM Toimitusjohtaja** 2007–2016

* Sisältää lähipiirin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

** 30.4.2016 asti